Política de privacitat

A l'enviar el formulari la proposta passarà un filtre de validació, en el cas que sigui validada, les dades 'Nom' i 'Proposta' es mostraràn de forma pública.

El titular d'aquest lloc web posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre.

La finalitat de la creació, existència i manteniment de les dades, és el tractament de la informació amb la finalitat de mostrar la informació en el lloc web.

La informació no serà cedida a cap tercer, sempre i quan, no s'expressi el contrari en el missatge o en alguna comunicació amb el titular.